ASCENSIÓ DEL SENYOR

Publicat al Diumenge, 21 de maig de 2023

L’ASCENSIÓ DE Jesús ens diu que la humanitat completa de Jesús, i per tant també la nostra, és cridada a viure la vida de Déu. Que hem estat creats a imatge i semblança de Déu i per això no hi ha res en nosaltres que sigui brut o dolent per naturalesa.
Ens diu també que ja des d’ara hem de viure tots els aspectes de la nostra vida segons el pla de Déu. Cap aspecte de la nostra vida pot quedar entre parèntesi, sinó que podem viure ja des d’ara amb una dignitat i una plenitud insospitades. JVB