A propòsit de la Peregrinació a Terra Santa

Publicat al Dissabte, 11 de juliol de 2015

jerusalemPeregrinar a Terra Santa és escoltar Jesús que diu als seus deixebles: “Anem a d’altres llocs, als pobles veïns, que  també allí vull predicar-hi; és per això que he vingut” (Mc 1, 38). L’encarnació de Jesús el va fer entrar en la història d’un poble, que vivia en un lloc determinat de la geografia, i va compartir caminades, converses, moments… en definitiva, va compartir la vida amb aquella gent. Jesús no es va quedar a casa, sinó que va anar amunt i  avall, va anar pertot arreu, portant el seu Evangeli. Per això, cada racó de Terra Santa ens parla de Jesús. Betlem, Natzaret, Canà, Cafarnaum, Llac de Tiberíades, Tabor, Jericó, Betània, Jerusalem… Tot ens parla de Jesús. Arribar a un  lloc i sentir el nom del lloc és recordar què hi va fer i què hi va dir Jesús allí. No un lloc desconegut, sinó un lloc del que hem sentit tantes vegades el nom quan se’ns ha proclamat l’Evangeli.

Antoni Pérez. Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya . Maig de 2015