125è aniversari de la Congregació de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors

Publicat al Diumenge, 8 de maig de 2016

125è aniversari de la Congregació de les Germanes Missioneres dels Sagrats CorsAmb la festa de l’Ascenció de Jesús comença un temps nou, temps d’estimar-nos com Ell ens ha estimat i ser  els seus testimonis. En aquest sentit celebrem el testimoniatge d’una llarga cadena de crides i respostes que han format les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors al llarg de 125 anys de la Congregació,  fundada per Sor Maria Rafaela, i que viu el Carisma que ella va rebre: “Contemplar, viure i anunciar l’amor de Déu Pare manifestat en els cors de Jesús i de Maria.”Aquesta celebració, en el marc de l’Any Jubilar de la Misericòrdia, ens ajuda a  que   la missió  que realitzem  sigui més concreta: “FER PRESENT L’AMOR DE DÉU” acostant-nos a les persones i deixant-nos interpel·lar per la seva situació i necessitats. Recordem algunes frases de l’himne de les escoles dels Sagrats Cors: “ Quan perdones tu a l’altre del dolor que t’ha causat…Quan estimes tu la vida És Jesús que t’està estimant… del seu cor brolla amor, del seu cor brolla perdó…”Que aquesta celebració d’acció de gràcies  no sigui només una manifestació externa, sinó que ens porti al compromís de viure lapresència de Jesús d’una manera nova  i ser els seus testimonis, estimant-nos com Ell ens estima.