125 anys de la fundació de la Congregació de Germanes Missioneres dels Sagrats Cors

Publicat al Diumenge, 1 de maig de 2016

Celebració d’acció de gràcies: La Congregació de Germanes Missioneres dels Sagrats Cors celebra els 125 anys de fundació. En donarem gràcies a Déu en  l’eucaristia   que celebrarem a les 12 del migdia el proper diumenge dia 8 de maig.