DSESITJOS

Publicat al Dissabte, 16 de setembre de 2023

Uns anhels i desitjos en espera de rebre els decrets sinodals que el Bisbe Romà
aprovarà i promulgarà avui a la Catedral de Vic:
Tant de bo aquest sínode marqui un abans i un després en la pastoral i l’església
diocesana.
Tant de bo els decrets que en surtin facin avançar l’Església de Vic en l’obertura,
l’acolliment i la proposta cristiana a la gent del nostre temps.
Tant de bo que donem un pas endavant de manera decidida en l’evangelització, tan
necessària en el nostre temps.
Tant de bo no anem enrere oblidant tot el que hem guanyat en presència,
compromís i testimoni en la nostra església postconciliar
Tant de bo que les conclusions del Sínode ens ajudin a millorar l’activitat pastoral de
les parròquies i comunitats del Bisbat, comptant amb el ministeri laïcal i l’ordenat
Tant de bo ens empenyin a millorar el que anem fent d’esma i ens donin nova vitalitat,
ens ajudin a ser més fidels al culte i a la paraula, a créixer en la formació i participació
de tot el poble de Déu.
Tant de bo que ens facin trobar camins i llenguatges per arribar als infants, als joves,
als adults indiferents i als inquiets que estan en recerca Tant de bo!