Mans Unides col·labora amb Equador

Publicat al Diumenge, 1 de maig de 2016

Mans Unides ha obert un compte d’emergència per canalitzar la solidaritat de la societat espanyola amb el poble equatorià (Compte emergència núm ES31 0049 1892 6322 1052 5246 Ref: EMERGÈNCIA EQUADOR