PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 9 de juliol de 2023

Càritas recorda que la pobresa més severa va en augment

Càritas Catalunya ha atès a 250.000 persones l’any 2022 i alerta que ha augmentat en un 5% el número de persones ateses per la organització respecte l’any passat. L’habitatge i la situació laboral han estat dues de les reclamacions ja que gairebé la meitat dels usuaris de Càritas a Catalunya no disposen d’un habitatge digne i estan en l’atur.
Segons indica la taxa AROPE, l’exclusió social augmenta a Catalunya i ja afecta al 25% de la població. El perfil de les persones ateses per Càritas és complex i divers, però recorden
que “darrera de cada xifra hi ha persones”. Una de cada 3 persones ateses són infants o joves. “Es troben exclosos, amb pocs recursos per tenir accés al mercat laboral, a l’habitatge o a l’escolarització”. Això preocupa especialment perquè pot comprometre l’accés a oportunitats i poden entrar en un cercle intergeneracional de pobresa. C.R.