PER PENSAR

Publicat al Divendres, 21 de febrer de 2020

Alguns escrits recollits a la llibreta que vam deixar al costat del Pessebre a l’Ajuda:
Que el naixement de Jesús ens il•lumini i ens doni seny per actuar.
Que la Mare de Déu de l’Ajuda vetlli per la salut, la pau i la felicitat de tots.
Que l’esperit del Nadal ens duri tot l’any.