FULL I ESPURNA

Publicat al Dilluns, 5 de setembre de 2022

Full i Espurna: Donat que cada setmana sobren Fulls i Espurnes dels que posem al cancell de l’església i tot aquest paper l’hem de llençar, oimés ara que el paper pujarà molt de preu, no ens ho podem permetre; per això a partir del diumenge 2 d’octubre els qui els vulgueu els heu de demanar per subscripció. Ja no els trobareu al lloc habitual. Teniu temps de dir-nos- ho fins el dia 25 de setembre. El preu de la subscripció per aquest trimestre serà de 15€. Els que rebeu l’Espurna telemàticament, podeu confirmar o no la vostra voluntat de seguir rebent- la i, en cas afirmatiu, com que no podreu fer el donatiu a la caixeta del cancell, podeu també fer-lo directament.