ADVENT 2019: QUÈ ESPEREM?

Publicat al Dimarts, 17 de desembre de 2019

Espero que Maria, la mare de Jesús,
que sense ella no seria possible
celebrar el naixement del seu Fill,
m’ajudi a :
CREURE I CONFIAR, ESPERAR I ESTIMAR,
com va fer Ella.
LA CONFIANÇA és expressió d’ ESPERANÇA
Però sabem que el temps i les maneres de Déu són,
moltes vegades, impensables per a nosaltres.
I el que ens resta és abandonar-nos
en mans del misteri de l’amor de Déu,
del qual res no ens pot separar.