CONSELL PASTORAL DILLUNS 6 DE NOVEMBRE

Publicat al Diumenge, 5 de novembre de 2017

Consell Pastoral: Dilluns a les 8 del vespre. L’eucaristia ens ajudarà a preparar-nos.