consell pastoral

Publicat al Dimarts, 14 de novembre de 2017

Consell Pastoral: Es va reunir dilluns passat a les 8 del vespre. I es va informar de la reunió de l’equip coordinador – animador que s’ha iniciat i que es va reunir el divendres dia 3 de novembre. També de la Visita Pastoral que el Sr. Bisbe farà a la nostra Parròquia el diumenge dia 12 de novembre. Va acordar posar en marxa un banc de voluntaris, primerament entre les persones que ja formen part dels grups i serveis de la parròquia per, posteriorment, oferir-ho a més gent. Va començar a perfilar les activitats d’Advent que aquest any dedicarem a Maria de Natzaret. Finalment va revisar el canvi d’horari de les misses del diumenge i dels dies feiners.