Assemblea Parroquial

Publicat al Dissabte, 18 de gener de 2014

Avui és el darrer dia per deixar les vostres respostes al qüestionari al capdavall de l’església.

Comença una segona etapa de l’Assemblea: el recull de totes les aportacions que s’han fet durant el primer trimestre de curs, tant a nivell de grups com individualment. Ara el Consell de Pastoral en farà el buidat per poder-les presentar al plenari de l’Assemblea, que tindrà lloc entorn de Pasqua.

Moltes gràcies als grups parroquials i als que hi heu participat individualment.