BALANÇ ECONÒMIC ANY 2019

Publicat al Diumenge, 26 de gener de 2020

Us el presentem perquè pugueu veure les aportacions que han arribat a la Parròquia i les despeses que hi ha hagut.
El resultat ordinari entre els ingressos i despeses és de 18.819,88€.
El resultat extraordinari entre els ingressos i les despeses per les obres realitzades al Centre Parroquial és de -11.512,70€.
El resultat final, doncs, és de 7.307,18€. No obstant si compareu els comptes ordinaris de l’any 2018 amb els del 2019 veureu que a l’any 2019 s’han contingut despeses, però hi ha hagut 8.000 € menys d’ingressos. Moltes gràcies a tots.