Què en queda de la catequesi?

Publicat al Dissabte, 15 de juny de 2013

catequesiHo comentàvem  aquesta setmana en les reunions de final de curs de catequistes. Hi havia reflexions en tots els sentits. Heus-ne ací algunes:

Sembla que no hem fet res però després ens adonem del que saben.

La majoria fan un bon treball al seu nivell, vénen contents i copsen les explicacions del/la catequista i el contingut de cada sessió. L’assistència, la participació i la reflexió crítica dels més grans són molt valuoses.

Importància d’una catequesi que té present la vida i l’evangeli

 

I uns interrogants:

S’hauria de demanar uns mínims per fer la Comunió?

El compromís dels pares és sempre el que correspondria a una decisió com aquesta de cara als seus fills?

Tenim la Missa Familiar que ajuda als petits a la celebració de la fe: quantes famílies se n’aprofiten?

El catequista ha d’oferir un plus a la catequesi perquè els nens i nenes s’ho prenguin més seriosament?

Com fer que la informació sobre el que fan els fills a la catequesi arribi als pares?