Les Primeres Comunions

Publicat al Dissabte, 13 de juny de 2015

comunioDurant una colla de diumenges han anat celebrant la primera Comunió els nens i nenes que s’han preparat a la catequesi. Unes  celebracions festives i ben participades que haurien de ser l’inici d’una presència habitual en l’eucaristia del diumenge. Això depèn sobretot dels pares i tant de bo que fos així; seria senyal que hem entès què vol dir fer la Primera Comunió. La comunitat cristiana de Centelles n’està contenta i us convida a fer comunitat sentint-nos Església que celebra joiosa la presència del Senyor a la taula de l’Eucaristia. Us felicitem!