La Catequesi

Publicat al Divendres, 27 de setembre de 2013

catequesiLes paraules al llarg del temps i quasi en cada època necessiten clarificar-se, per tal de recuperar l’autenticitat del seu significat primitiu, ser precisos i clars en les idees i missatges que pretenen comunicar. Una d’aquestes paraules és : Catequesi

Joan Coromina diu que la paraula catequesi prové d’un verb grec que significa fer ressonar. Catequesi és fer ressonar la fe, aquest significat ens retorna als temps primitius de l’Església en què s’instruïa i s’ensenyava de viva veu, es transmetia l’experiència de fe a través de la paraula.

No sempre es troben paraules adients per definir l’experiència de fe, ja que al fer-ho sembla que es vol comprimir en poques paraules el dinamisme de l’acció de l’Església, per això la catequesi no pot expressar-se en una única definició.

Catequesi és una forma d’acció eclesial que condueix tan  les comunitats  com cada fidel, en particular, a la maduresa de la fe. (Directori  General de Catequesi, núm. 21)

La catequesi és una iniciació cristiana integral, oberta a tots els aspectes de la vida cristiana: al coneixement del misteri de Crist, a la vida evangèlica, a la oració a la litúrgia i al compromís. (Catechesi Tradendae, 21)

La catequesi és una educació en la fe, dels infants, joves i adults. Comprèn especialment un ensenyament de la doctrina cristiana donat, en general, d’una manera orgànica i sistemàtica, per tal d’iniciar a la plenitud de vida cristiana (Catecisme de l’Esglésisa Catòlica núm. 4

La dificultat d’espai ens limita posar altres definicions; però tinguem clar que la catequesi no és tant un missatge que s’ha de creure, o una doctrina que cal ensenyar;   sinó que és una experiència de fe que es transforma novament en missatge que es comunica amb la vida i s’anuncia amb la paraula.