La Catequesi Familiar

Publicat al Dissabte, 3 d'octubre de 2015

Campanar CentellesPer tal que els pares puguin participar més de la catequesi que ell fill/a rep per a preparar-se per participar en l’Eucaristia tornem a començar la Catequesi Familiar. És ja el sisè any que la segueixen els pares i nens/es del 1r curs de catequesi. El fil conductor del curs és el Pare Nostre i cada mes es troben en grup els pares i mares per una banda i els nens i nenes per l’altra.

La trobada amb els pares té una doble finalitat: preparar el que hauran de explicar i treballar amb els fills a casa i reflexionar i compartir l’experiència de vida i de fe entre ells.

La trobada amb els nens i nenes a la parròquia és per a repassar el treball fet a casa i facilitar que tots avancin al mateix ritme.

Aquestes trobades mensuals culminen en la Missa familiar que té lloc l’últim diumenge de mes a les 12 del migdia. Una celebració que compta amb la participació dels catequistes i les famílies. La d’avui és la Missa Familiar d’inauguració de curs.