Curs d’introducció al Nou Testament: Els Evangelis i Fets dels Apòstols

Publicat al Dilluns, 6 d'octubre de 2014

Professor Josep Escós Sarsanedas

 

8 d’octubre de 2014

Nocions preliminars: els llibres, el llenguatge, la tradició oral i escrita, la transmissió, els pseudogràfics…

Lectura:  Mc 8,31 – 9,1 el centre de l’evangeli de Marc

5 de novembre de 2014

Evangeli de Marc: formació, comunitat a qui va adreçat, trets principals, repeticions…

Lectura: Lc 1 i 2  L’evangeli de la infància. L’Esperit.

3 de desembre de 2014

L’Evangeli de Lluc: la infància de Jesús. L’Esperit està per damunt del temple.

Lectura:  Lc 13, 31-35  a la meitat de la “pujada a Jerusalem” la ruptura amb el temple és irreversible.

7 de gener de 2015

L’Evangeli de Lluc : característiques  més remarcables, el nou Regne, a prop de la gent que el necessita, fidelitat al Pare que el té sempre present.

Lectura: Mt 13, 1- 58 El nou Regne des de la mirada de Mateu

4 de febrer de 2015  

L’Evangeli de Mateu: Comença amb els mags que cerquen un rei, anunci del Regne, oposició dels dignataris i sacerdots del temple, paràboles del Regne.

Lectura: Jn 7, 14-18; 8,42-50  Jesús l’enviat, Ell és la Paraula

4 de març de 2015

L’Evangeli de Joan: Jesús és el Fill, ell és la Paraula, la Llum, l’aigua que brolla de dins. Jesús és coronat com a home i com a Fill de Déu  a la creu.

 Abril  si convé.