CATEQUESI FAMILIAR

Publicat al Diumenge, 28 de gener de 2018

Catequesi Familiar: Dilluns i dimarts segons el grup de nens i nenes a ¼ de 6 de la tarda.