CATEQUESI FAMILIAR

Publicat al Diumenge, 17 de desembre de 2017

Catequesi Familiar: Dilluns o dimarts, segons el grup, trobada dels nens i nenes a ¼ de 6 de la tarda.