Corpus 2016: Practica la justícia, deixa la teva empremta

Publicat al Dissabte, 21 de maig de 2016

Amb aquest lema se’ns proposa fer la nostra ajuda a Càritas en aquesta festa tan senyalada. És diumenge vinent. Moltes gràcies per endavant.