GRUP DE LITÚRGIA

Publicat al Dilluns, 18 de novembre de 2019

Fa temps que veiem la necessitat de crear-lo perquè ajudi a comprendre, participar, viure i assaborir les celebracions comunitàries de la fe.
Tasques que podria portar a terme:
1.Preparar les celebracions de l’eucaristia, almenys les més centrals de l’any litúrgic i també, si cal, les Celebracions de la Paraula
2.Revisar les celebracions: com han ajudat a viure i celebrar la fe als que hi han participat
3.Vetllar perquè en tota celebració s’hi reflecteixin el servei, la comunió i el testimoni
4.Procurar que el llenguatge, el simbolisme, el ritme… de les celebracions ajudi els més joves , els qui retornen a la fe o els catecúmens a entrar en l’esperit i el contingut de la celebració
5.Preocupar-se per la formació i ajudar la comunitat a descobrir el sentit i la profunditat de la litúrgia.
Són objectius per anar aconseguint poc a poc. Ho sabem.