Espurna

És el nom del full parroquial de Centelles. Vol ser un espai de relació interactiva que reflecteixi la vida de la parròquia i transmeti la informació de les celebracions, les activitats i els serveis, i reculli les inquietuds dels diversos grups que hi ha a la comunitat.

Arxiu Espurna

PER PENSAR

Alguns escrits recollits a la llibreta que vam deixar al costat del Pessebre a l’Ajuda:
Que el naixement de Jesús ens il•lumini i ens doni seny per actuar.
Que la Mare de Déu de l’Ajuda vetlli per la salut, la pau i la felicitat de tots.
Que l’esperit del Nadal ens duri tot l’any.