Espurna

És el nom del full parroquial de Centelles. Vol ser un espai de relació interactiva que reflecteixi la vida de la parròquia i transmeti la informació de les celebracions, les activitats i els serveis, i reculli les inquietuds dels diversos grups que hi ha a la comunitat.

Arxiu Espurna

PER PENSAR

Càritas recorda que la pobresa més severa va en augment

Càritas Catalunya ha atès a 250.000 persones l’any 2022 i alerta que ha augmentat en un 5% el número de persones ateses per la organització respecte l’any passat. L’habitatge i la situació laboral han estat dues de les reclamacions ja que gairebé la meitat dels usuaris de Càritas a Catalunya no disposen d’un habitatge digne i estan en l’atur.
Segons indica la taxa AROPE, l’exclusió social augmenta a Catalunya i ja afecta al 25% de la població. El perfil de les persones ateses per Càritas és complex i divers, però recorden
que “darrera de cada xifra hi ha persones”. Una de cada 3 persones ateses són infants o joves. “Es troben exclosos, amb pocs recursos per tenir accés al mercat laboral, a l’habitatge o a l’escolarització”. Això preocupa especialment perquè pot comprometre l’accés a oportunitats i poden entrar en un cercle intergeneracional de pobresa. C.R.

SOLEMNITAT DE CORPUS CHRISTI

Això és el meu Cos. Preneu i mengeu-ne tots. Feu això en memòria meva, ens va dir.
Menjar a aquesta taula vol dir fer-se solidari de la seva mort i de la seva sort.

PER PENSAR

El llenguatge de la caritat
No n’hi ha prou de donar el pa que alimenta l’estómac, cal alimentar el cor de les persones! La caritat no és una simple assistència material i social, sinó que es preocupa de tota la persona i vol tornar a posar-la dreta amb l’amor de Jesús: un amor que ajuda a recuperar bellesa i dignitat. Fer caritat significa tenir la valentia de mirar els ulls. Tu no pots ajudar algú mirant capo a l’altra banda. Per fer caritat cal la valentia de tocar. Tocar i mirar. I així comences un camí amb aquesta persona necessitada que et farà entendre com de necessitat ets tu de la mirada i de la mà del Senyor.
Papa Francesc a l’església de Santa Isabel d’Hongria a Budapest el 29 d’abril de 2023