Reunió dels visitadors de malalts

Reunió dels visitadors de malalts

Hora: 6 de la tarda