Confirmació: reunió informativa

Reunió amb els nois i noies que volen compartir la seva fe i/o preparar-se per a la Confirmació, a la Rectoria.