Catequesi

Dimarts a les 9 del vespre, reunió amb els pares i mares dels nens i nens que aquest curs faran la Comunió.